Sitemap scotem.gbabma.nl Ex phil studiepoeng


Ex phil studiepoeng # Får man studiepoeng ved å ta ex.phil.?

Use the site navigation

1 2 3 4 5

Exphil I forener temaene filosofi- og studiepoeng ved å trekke frem historiske bidrag som er særlig egnet til å belyse vitenskapelig tenkemåtes filosofiske bakgrunn. I tillegg blir det mot en historisk bakgrunn presentert viktige bidrag innen etikk. Studentene blir gjort kjent med tenkere fra sentrale epoker i vår vestlige kultur frem til og med vår egen tids vitenskapelige, særlig naturvitenskapelige virkelighetsoppfatning. Bidragene blir også diskutert i et kjønnsperspektiv. Exphil II gir en systematisk innføring i etikk hvor metaetikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv. Studentene blir gjort kjent med dagens etiske teorier og begrunnelsene for disse, samt aktuelle problemstillinger innen anvendt phil. I begge hoveddeler blir pensum presentert dels gjennom originaltekster og dels gjennom kommentarlitteratur. 10 studiepoeng overlapp mot EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option. scotem.gbabma.nl har ei eiga førelesningsrekke som gir ei grunnleggande historisk og systematisk oversikt i fem bestemte temaområde. Vidare skal scotem.gbabma.nl gi filosofiske perspektiv på akademisk kultur og danning, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei. grande plante artificielle pas cher Examen philosophicum (forkorta ex. phil.), òg kalla «førebuande» eller «anneneksamen», er ein universitetseksamen i filosofi i Noreg og tidlegare òg i Danmark. Examen philosophicum (forkortet scotem.gbabma.nl), også kalt «filosofikum», «forberedende» eller «anneneksamen», er en universitetseksamen i filosofi i Norge og. Har du hjul på musen, kan du bruke CTRL sammen med phil for å justere størrelsen. Examen philosophicum gir studentene innblikk i grunnleggende filosofiske problemstillinger som danner bakgrunn for studiepoeng virksomhet. Emnet består av etikk og filosofi- og vitenskapshistorie.